POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Biuro podróży Fortis Travel Junior d.o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz innymi, mającymi zastosowanie przepisami, a także zwraca szczególną uwagę na ich ochronę, mając na celu utrzymanie Państwa zaufania. Państwa dane osobowe, odnoszące się do Państwa jako osób fizycznych, nie będą przekazywane do osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do realizacji zamówionych usług.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, zawierającym informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

DANE OSOBOWE I ICH UŻYTKOWANIE

Fortis Travel Junior gromadzi i przetwarza informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa, od naszych agentów, z którymi współpracujemy lub od osób trzecich, które w Państwa imieniu zawierają z nami umowę, aby korzystać z naszych usług. Fortis Travel Junior może gromadzić następujące informacje: Państwa imię i nazwisko, datę urodzenia, wiek, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres e-mail, datę ważności i numer dokumentu podróży, podpis, numer rachunku bankowego oraz informacje dotyczące karty kredytowej. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane pod postacią elektroniczną oraz w formie papierowej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w celu zapobiegnięcia nadużyciu tych danych. Fortis Travel Junior będzie korzystać z danych osobowych, dostarczonych przez Państwa drogą mailową, wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytań.

REZERWACJA I ŚWIADCZENIE ZAMÓWIONYCH USŁUG

W celu realizacji zamówionych usług Fortis Travel Junior musi udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, czyli partnerom, którzy będą odpowiedzialni za ochronę tych danych osobowych. Państwa dane mogą zostać przekazane do: placówek oferujących zakwaterowanie, innych biur podróży będących pośrednikami, linii lotniczych, przewoźników autobusowych i autokarowych, restauracji, firm ubezpieczeniowych, banków czy osób towarzyszących w podróży na terenie UE oraz poza jej granicami.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fortis Travel Junior gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe m. in. w takich celach jak: zawieranie umów w celu realizacji zamówionych usług, informowanie o usługach, ofertach i produktach Fortis Travel Junior, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych. Fortis Travel Junior gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z wyrażoną na to przez Państwa zgodą.

PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obecnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  • uzyskania informacji, jakie dane osobowe posiada Fortis Travel Junior i przez kogo te dane zostały zgromadzone; uzyskania informacji dotyczącej celu przetwarzania danych, osób zarządzających przetwarzaniem danych i osób przetwarzających te dane oraz dotyczącej osób, którym wspomniane dane mogą być udostępniane;
  • korekty Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne;
  • zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Fortis Travel Junior, jeśli informacje te nie są już konieczne do konkretnych celów;
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez stosowne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
  • wniesienia skargi odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fortis Travel Junior;
  • wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których dane te są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Stosowne zapytanie mogą Państwo przesłać na adres: info@fortis-travel.com.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Biuro Fortis Travel Junior przechowuje Państwa dane osobowe maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu rozwiązania umowy między Państwem a tymże Biurem, z wyjątkiem sytuacji, w których stosowne przepisy krajowe lub europejskie przewidują dłuższy okres przechowywania danych. Biuro Fortis Travel Junior nie będzie przechowywało Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne i będzie przetwarzało je wyłącznie w celach, w których dane te zostały zgromadzone.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

W przypadku wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na niniejszej stronie internetowej zostanie opublikowane powiadomienie.

FORTIS TRAVEL JUNIOR d.o.o.
OIB: 55173215974
MBS: 060306614
ID CODE: HR-AB-21-060306614
Ul. Tina Ujevića 72, 21220 Trogir, Chorwacja
Tel: ++385 (0) 21 643 473
Mob: ++385 (0) 95 824 14 42
info@fortis-travel.com
dorota@fortis-travel.com
Skype:
dorota.poduka
Web:
www.fortis-travel.com
www.facebook.com/
fortistraveljunior
Biuro podróży Fortis Travel Junior działa w ramach firmy Fortis Travel Junior d.o.o. z siedzibą przy ul. Tina Ujevića 72, 21 220 Trogir , wpisanej przez Sąd Gospodarczy w Splicie , założonej 16.12.2013. Kapitał zakładowy w wysokości 20.000 kn , wpłacony w całości.Członek zarządu: Dorota Poduka

© Copyright Fortis-travel.com. 2020 All Rights Reserved